Over de Stichting

Sinds 2013 is Hetty Kazimier- van der Zwaag voorzitter van de Stichting, zij woont sinds 2003 met veel plezier in Veenklooster. 

Leden van Stichting Veenklooster zijn: Wietse de Vries (Penningmeester) , Ida Houkes en Olaf Kerstholt, (Secretariaat) , Martha van der Zwaag, (lid)

Aanleiding voor de oprichting was toentertijd de eenmalige Europese leadership gelden die Veenklooster ontving van   “Village of Tradition”. “Village of Tradition”  is een internationaal netwerk met traditionele plattelandsdorpen in Noord-Nederland, Portugal, Spanje, Ierland en Italië. Vandaag de dag zetten we ons nog steeds in om vanuit de oorspronkelijk gedachten van “Village of tradition”, Veenklooster op de kaart te zetten.

Hetty Kazimier
Voorzitter Stichting Veenklooster

Reacties van bezoekers en pers op activiteiten van de Stichting:

“Een klein dorp met 33 huisadressen ontvangen 2000 Krystkuierbezoekers”

“Waar een klein dorp groot in kan zijn”.

“Activiteiten van Stichting Veenklooster staan voor uniciteit en kwaliteit. Daar wil je bij zijn!”

Goede doel

Vanuit de stichting vinden we het belangrijk om er te zijn voor elkaar en voor de ander, voor mensen in nood ver weg en dichtbij. Van al onze activiteiten gaat 10% van de opbrengst naar een nader te bepalen goed doel. Het geld wat overblijft gaat in de kas voor volgende activiteiten.

Goede doelen van afgelopen jaren: Integratie en Taalproject voor vluchtelingenopvang Leeuwarden, Jonge moeders van Leger des Heils, via Stichting Phoneo; kinderen in oorlogsgebieden in Oekraïne.

Vanuit de Stichting is een Werkgroep Veenklooster,  die de activiteiten van de stichten helpt te ontplooien. De werkgroep is in 2021 opgericht en bestaat uit: Engeltje Pompstra (Kollumerzwaag), Anita Miedema (Kollum), Martha van der Zwaag (Veenklooster), Berendina van Solkema (Buitenpost)  en Hetty Kazimier (Veenklooster). Op deze wijze hebben we een brede vertegenwoordiging uit de regio.

Veel leesplezier op onze website en graag tot ziens bij onze activiteiten in het mooie Veenklooster!

Hetty Kazimier,
Voorzitter Stichting Veenklooster.

Kleasterwei 17
9297 WR, Veenklooster
Tel. 0628860476